Wkb-erkenning

Stappenplan voor classificatie

Wil je erkend worden en blijven als Wkb-expert en Wkb-partner van TÜV NORD? Dit proces bestaat uit meerdere fasen. Deze lichten we hieronder toe.

1 Aanvraag

Om erkend te worden, vul je het formulier in van BuildingLabel logoBuildingLabel: Partner Worden

Met deze aanvraag start je het proces om één of meerdere personen te laten erkennen als Wkb-expert.

2 Classificatieaudit

Als eerste wordt de persoon geclassificeerd: Voldoe je aan de eisen voor de persoonserkenning op één of meerdere deelgebieden? Dan word je erkend als Wkb-expert.

Meerdere collega’s binnen een organisatie kunnen erkend worden.
Vervolgens kan de organisatie waar de erkende persoon (Wkb-expert) werkt, erkend worden als TÜV NORD Wkb-partner.
Je geeft vooraf aan in welke categorie de organisatie erkend wil worden. De categorie geeft het kwaliteitsniveau van de Wkb-partner aan, in 1 tot 5 sterren.

Tijdens de Wkb-partner audit wordt beoordeeld of de organisatie voldoet aan de eisen. De auditor stelt de resultaten en bevindingen van de classificatieaudit op in een rapportage en een aanbeveling. TÜV NORD Nederland zal op basis van deze beoordeling de Wkb-partner classificeren.

3 Beslissing over aanvraag

BuildingLabel beslist over de classificatie van een persoon als Wkb-expert. TÜV NORD Nederland beslist over de classificatie van een organisatie als Wkb-partner en in welke categorie (het aantal sterren).

4 Behoud van erkenning

TÜV NORD Nederland controleert periodiek of Wkb-experts en Wkb-partners nog aan de kwalificatie-eisen voldoen. Dit wordt beoordeeld met een organisatorisch onderzoek, een deskundigheidsonderzoek en een onderzoek naar de classificatie van de Wkb-expert. Het deskundigheidsonderzoek vindt periodiek plaats. De eerste beoordeling is zes maanden na het verkrijgen van de erkenning. De tweede beoordeling is 12 maanden na het verkrijgen van de erkenning.

In het deskundigheidsonderzoek beoordeelt TÜV NORD Nederland enkele projecten die zijn uitgevoerd door de Wkb-partner. Dit gaat op basis van een steekproef: hoe meer projecten zijn uitgevoerd, hoe groter het aantal projecten dat wordt beoordeeld. Alle geclassificeerde deelgebieden van de Wkb-partner komen aan bod in de steekproef, zodat de integraliteit beoordeeld kan worden.

Tijdens de beoordeling van het gehele bouwwerk (of de bouwactiviteit) moeten de afzonderlijke beoordelingsresultaten leiden tot de conclusie dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat het gebruikgerede bouwwerk (of het resultaat van de bouwactiviteit) voldoet aan de bouwtechnische regels. De auditor stelt de resultaten van het onderzoek op in een rapportage met een aanbeveling voor erkenning naar de beslisser van TÜV NORD Nederland.

De auditor stelt de resultaten van de audit op in een rapportage met een aanbeveling voor erkenning naar de beslisser van TÜV NORD Nederland. Elke 2 jaar wordt beoordeeld of de Wkb-expert nog voldoet aan de eisen voor de persoonserkenning.

5 Uitbreiding van erkenning

Een Wkb-partner kan zijn erkenning uitbreiden. De organisatie vraagt dan een uitbreidingsonderzoek aan. Dit kan uitgevoerd worden tijdens het periodieke onderzoek of tussen twee onderzoeken in. Voldoet de Wkb-partner aan de aanvullende eisen, dan wordt de nieuwe categorie (het nieuwe aantal sterren) toegekend. Gevolg is een hogere korting op de kwaliteitsborging van Wkb-projecten.

6 Afhandeling van afwijking

Als er tijdens de audit afwijkingen zijn geconstateerd, dan moet de Wkb-partner dit aantoonbaar oplossen binnen de gestelde termijn. Deze termijn staat vermeld in de rapportage. De Wkb-partner stuurt bewijs. De auditor beoordeelt de ingezonden oplossingen en beslist of de afwijking ‘gesloten kan worden’. De ‘gesloten afwijkingen’ worden toegevoegd aan het dossier en voorgelegd aan de beslisser van TÜV NORD Nederland.

Tot slot

Door begeleiding, kennisoverdracht en kostenbesparing, zorgen wij ervoor dat jij de Wkb in je voordeel kunt laten werken. Jouw organisatie en je projecten worden er steeds beter van! Meld je hier aan om Wkb-expert te worden: Partner Worden Wil je meer informatie? We beantwoorden je vragen graag.

Chat openen
Hallo en welkom bij TÜV NORD!
Bedankt voor je bezoek aan onze website www.wkbpartner.nl. Heb je vragen over onze kwaliteitsborgingsdiensten of wil je meer informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen? Stuur ons een bericht en we helpen je graag verder.

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Vriendelijke groeten,


Team Bouwkwaliteit
TÜV NORD Nederland

Aanmelden nieuwbrief